Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy złożyć w kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności w celu ich weryfikacji. Poniżej lista dokumentów zazwyczaj wymaganych przy dokonywaniu określonych czynności. W szczególnych przypadkach konieczne może okazać się przedstawienie dodatkowych dokumentów wskazanych przez notariusza.

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNY PRZEDMIOT WŁASNOŚCI:

SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:


TESTAMENT:

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI LUB SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA: