Notariusz dokonuje następujących czynności:

Zapraszam
Notariusz Radosław Teleman